Értékjegy

Befektetői kör: Az értékjegyet csak természetes személyek válthatják.

Címletei:


Az Értékjegy címletértéke minimum 1000,- Ft, de tetszőleges (100-al maradék nélkül osztható) összegben és ezen belül szabadon választott címletértékekben váltható.
 
Lejárata:


Az Értékjegy lejárata 1 év. A lejárat után tovább kamatozik.
 
Az Értékjegy kamatozásának általános szabályai


Az Értékjegy változó kamatozású, egy éves lejáratú, a mindenkori Hirdetményben közzétett kamatozású betéti okirat, amely után a beváltásig 3 hónaponként az elfekvési időnek megfelelő mértékű kamatos kamat jár.
Az egy éven belül visszaváltott értékpapírok után a Hirdetmény szerinti elfekvési időhöz kapcsolt kamatmérték jár.
 
Kamatfizetés csak az Értékjegy megszűntetésével egyidőben lehetséges. Rész- és kamatfizetést teljesíteni nem lehet.

Hirdetmények